ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าฯ ตรัง เตือนประชาชนเฝ้าระวังติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เชิงพื้นที่

วันที่ 19 ก.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง (กอปภ.จ.ตง.) ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เชิงพื้นที่ จากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กอปรกับศูนย์อุตุนิยมวิทยา คาดหมายสภาพอากาศตั้งแต่วันที่ 16-21 กรกฎาคม 2562 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ขอให้ประชาชนพื้นที่ดังกล่าวระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสภาวะฝนที่ตกเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้

          สำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น โดยจะมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร จึงขอให้ชาวเรือระวังอันตรายในการเดินเรือ และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้และขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิยาอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ป้องกัน รับมือ และลดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น จึงให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์  หากเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ให้รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง ทราบทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 7521 4382 หรือทางสายด่วนสาธารณภัย 1784 และข่ายวิทยุสื่อสารระบบ VHF/FM ช่องความถี่ 161.200 162.800 MHz นามเรียกขาน "มรกต” ได้ตลอด 24 ชั่วโมง