ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ตรวจความพร้อมของเจ้าหน้าที่ฯในการออกช่วยเหลือประชาชน

วันที่ 20 ก.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

            พ.อ.พีรพงศ์   วัลลภาทิตย์  ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎษนุประดิษฐ์  อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  สั่งการให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์  ตรวจความพร้อมในการของเจ้าหน้าที่ฯและอุปกรณ์ในการเตรียมพร้อมออกให้ความช่วยเหลือประชาชน หากประสบภัยธรรมชาติ เนื่องจากได้รับการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในช่วง ตั้งแต่วันที่ 16-21 นี้ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดผ่าน ส่งผลให้เกิดผลตกและอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก  ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชน  ทั้งนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง จึงได้มีการตรวจความพร้อมของเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ ในการออกให้ความช่วยเหลือประชาชน หากประสบภัยธรรมชาติ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกและกองทัพภาคที่ 4  ภายหลังจากการตรวจความพร้อมแล้วทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง ได้ออกสำรวจปริมาณน้ำที่คลองนางน้อย ตำบลนาพละ อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง พบว่าน้ำมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น แต่ยังไม่ถึงขั้นไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน  และพื้นที่ที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษคือที่อำเภอนาโยง เนื่องจากปลายปีที่ผ่านมา ที่อำเภอนาโยง เกิดน้ำป่าไหลหลากลงมาจากเทือกเขาบรรทัดไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน ทำให้ได้รับความเดือดร้อนหลายพันครัวเรือน   

            อีกทั้งนายลือชัย  เจริญทรัพย์   ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  ได้สั่งการให้นายอำเภอทั้ง 10 อำเภอของจังหวัดตรัง จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย ที่ลาดเชิงเขา ในอำเภอเมืองตรัง อำเภอนาโยง  อำเภอห้วยยอด อำเภอปะเหลียน  อีกทั้งยังคงประกาศเตือนชาวเรือชาวประมง งดออกจากฝั่งโดยเด็ดขาดในระยะนี้เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้น

มนต์เจริญ  ศรีมงคล  จ.ตรัง