ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง ขอเชิญร่วมพิธีปฏิญาณตนของผู้พิพากษาสมทบ

วันที่ 20 ก.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายบัณฑิต มุ่งปั่นกลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง กล่าวว่า ด้วยมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค 9 ประกอบด้วย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส และ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ได้กำหนดจัดการอบรมก่อนเข้ารับตำแหน่งและพิธีปฏิญาณตนของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จำนวน 4 ศาลดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

          ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง ขอเชิญเข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว ในวันที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 09.15 น. ณ ห้องนครา บอลรูม 2 โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง