ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
จังหวัดตรังจัดกิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำชุมชน และปลูกต้นไม้พัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน

วันที่ 20 ก.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า ด้วยในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศริสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งเป็นการเพิ่มปริมาณและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ กรมประมงประสงค์ให้ทุกจังหวัดจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และเชิญชวนประชาชนและส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำชุมชน และปลูกต้นไม้พัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศริสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ แหล่งน้ำพรุละหมาด หมู่ที่ 2 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง