ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
กระทรวงสาธารณสุข เร่งดำเนินมาตรการรับมือโรคไข้เลือดออกที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

วันที่ 22 ก.ค. 2562 )
ประภาส ชูพูล

     สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกขณะนี้มีการแพร่ระบาดสูงขึ้นในทุกจังหวัด ซึ่งในปี ๒๕๖๒ เป็นการครบวงรอบการระบาด ปกติจะระบาดปีเว้นปีหรือสองปี โดยตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงปัจจุบัน พบผู้ป่วยไข้เลือดออกกว่า ๔๔,๖๗๑ ราย เสียชีวิต ๖๒ ราย โดยในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ มีผู้ป่วยจำนวน ๑๕,๔๔๐ ราย เสียชีวิต ๑๓ ราย กระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานมีมาตรการรับมืออย่างเข้มข้น ดังนี้
     -ให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่งตั้งมุมให้คำปรึกษาไข้เลือดออกเพื่อคัดกรอง ติดตาม ดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกและจัดให้มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา ดูแลกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยอาการรุนแรงอย่างใกล้ชิด
     -จัดอบรมแพทย์จบใหม่ในการวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออก รวมถึงขอความร่วมมือประชาชน จิตอาสา ช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง
     -ให้แต่ละบ้านสำรวจจุดเสี่ยงแหล่งเพาะพันธุ์ลูกนํ้ายุงลายที่พบบ่อย เช่น ภาชนะที่ถูกทิ้ง จานรองกระถางต้นไม้ ยางรถยนต์เก่าไม่ให้มีน้ำขัง โอ่งใส่น้ำที่ไม่มีฝาปิด ส่วนภาชนะรองน้ำทิ้งหลังตู้เย็น ภาชนะรองขาตู้กับข้าว แจกันพลูด่าง แก้วน้ำหิ้งพระให้ทำความสะอาดเปลี่ยนน้ำทุกสัปดาห์หรือใช้กับดัก "LeO-Trap” ใส่สาร ซีโอไลต์ นวัตกรรมกับดักไข่ยุงแบบดักตาย นำไปวางในบ้านในห้องนั่งเล่น ใต้บันได ชั้นวางรองเท้าหรือบริเวณที่มียุงชุกชุมเพื่อช่วยตัดวงจรยุง
     -ขอความร่วมมือร้านขายยา คลินิก ไม่ให้จ่ายยาแก้ปวดลดไข้กลุ่มเอ็นเสด เช่น แอสไพริน บรูเเฟน ในผู้ป่วยที่สงสัยเป็นโรคไข้เลือดออก เพราะจะทำให้เลือดออกมากขึ้น
     โดยอาการเบื้องต้นของโรคไข้เลือดออกมีดังนี้
     -ผู้ป่วยมีไข้สูง ๒ วัน อาการไม่ดีขึ้น อ่อนเพลีย ซึมลง ปัสสาวะสีเข้ม หรือไข้ลดแล้วแต่อาการแย่ลง ซึมกว่าเดิม เบื่ออาหาร ขอให้สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออกและรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที และห้ามซื้อยารับประทานเอง
     -ผู้ป่วยมีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไป เช่น ปวดศีรษะ ตัวร้อน คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามตัว สำหรับอาการเด่นคือไข้สูงเฉียบพลันแต่ส่วนมากไม่มีน้ำมูก ไม่ไอ อาจมีจุดเลือดออกเล็กๆ กระจายอยู่ตามแขน ขา ลำตัว และรักแร้
     สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้ดำเนินการดังนี้
     -เช็ดตัวด้วยน้ำอุณหภูมิห้อง รับประทานยาพาราเซตามอลลดไข้ ห้ามใช้ยาแก้ปวดลดไข้กลุ่มเอ็นเสด โดยปกติอาการจะดีขึ้น หลังไข้ลด กินอาหาร ดื่มน้ำได้ ปากไม่แห้ง ปัสสาวะปกติ
     -สำหรับผู้ป่วยที่อาการรุนแรงจะมีเลือดออกที่อวัยวะภายในร่างกาย เช่น ทางเดินอาหาร ตับ ม้าม หรือไตวาย มีโอกาสเกิดภาวะช็อก หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องทันท่วงทีอาจเสียชีวิตได้ โดยวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ดีที่สุดคือการกำจัดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งประชาชนที่สนใจกับดัก "LeO Trap”สามารถซื้อได้ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือ FB: leotrap, Instagram: LeO-Trap, Line:@leotrap-ikari หรือโทร.๐-๒๒๙๕-๒๑๕๑-๓