ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
จังหวัดตรังจัดโครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล : กิจกรรมเทิดไท้องค์ราชันและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

วันที่ 23 ก.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นางณิทฐา แสวงทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีกล่าวราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวเปิดโครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล : กิจกรรมเทิดไท้องค์ราชันและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562  ณ วัดสาริการาม อ.เมืองตรัง

          เนื่องด้วยในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 แห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ จึงนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า จะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดี ถวายพระราชกุศล จังหวัดตรังได้ร่วมกับวัดสาริการามจัดโครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล : กิจกรรมเทิดไท้องค์ราชันและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชมรมคนพิการเทศบาลนครตรัง กลุ่มสตรีตำบลโคกหล่อ นักเรียนรวมทั้งประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน