ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
กบข.สัญจรพบสมาชิกครั้งที่ 11 ที่จังหวัดตรัง

วันที่ 24 ก.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

          นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยายอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก กบข.ในกิจกรรม กบจ.สัญจรพบสมาชิก ประจำปี 2562 ณ โรงแรมเรือรัษฎา

          การลงทุนกับ กบข.นั้นเป็นการลงทุนระยะยาวที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินออมที่จะได้รับ เมื่อถึงวันที่ออกจากราชการหรือเกษียณอายุราชการ เพิ่มจากเงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญที่จะได้รับจากกรมบัญชีกลาง ซึ่งระหว่างที่รับราชการ มีสมาชิก กบข.บางท่าน ได้เลือกออมเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนกับ กบข. เพื่อให้สอดรับภาวะตลาดการลงทุน แต่เชื่อว่ายังมีสมาชิก กบข.อีกหลายท่านที่อาจไม่มีเวลาได้ทำความเข้าใจรูปแบบการลงทุนกับ กบข.อย่างถ่องแท้ ทำให้ไม่มีข้อมูลเพียงพอเพื่อใช้ตัดสินใจวางแผนการลงทุนกับ กบข.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานนี้จึงถือเป็นโอกาสดีที่ทุกท่านจะให้เวลากับตนเอง เพื่อเรียนรู้การวางแผนการเงินผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่        กบข.จัดขึ้น ซึ่งในวันนี้ กบข.ได้ลงพื้นที่มาจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และให้ความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิกในการวางแผนการเงิน เพื่อให้สามารถนำกลับไปปรับใช้วางแผนการลงทุนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ