ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง ขอให้ประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

วันที่ 26 พ.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

           นายแพทย์บรรเจิด  สุขพิพัฒน์ปานนท์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง กล่าวถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดตรัง ขณะนี้จังหวัดตรังเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้ว ทำให้เกิดภาวะฝนตก  การที่ฝนตกนั้นจะทำให้เกิดน้ำขังในภาชนะและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย

  ทั้งนี้มีรายงานพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเป็นอันดับ 5 ของภาคใต้ มีผู้ป่วย 11 รายต่อ1แสนประชากร การแพร่ระบาดบาดของโรคไข้เลือดออกของจังหวัดตรัง มีการแพร่ระบาด 1 ปีเว้น 1 ปี หรือ 1ปีเว้น 2 ปี ซึ่งในปีที่ผ่านมามีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และในปีนี้ยังไม่พบการแพร่ระบาด แต่ยังพบผู้ป่วย ในพื้นที่อำเภอเมืองตรัง  อำเภอย่านตาขาว  พบผู้ป่วยตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม ประกอบกับที่ผ่านมาฝนตกช้ากว่าที่ผ่านมา จึงส่งผลดีอย่างมาก อย่างไรก็ตามยังต้องมีการควบคุม  แต่การแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งเป็นเขื้อไวรัส ส่วนไข้เลือดออกก็เป็นเชื้อไวรัส  อาการเริ่มต้นของเชื้อไวรัส มีลักษณะอาการเช่นเดียวกัน อาจทำให้เกิดการสับสน จะแยกแยะได้ชัดเจนคือการให้ข้อมูลของผู้ป่วยว่ามีการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือไม่ หากไม่ได้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงก็จะป่วยเป็นไข้เลือดออกแต่หากมาจากพื้นที่เสี่ยง ก็ให้ตั้งข้อสงสัยมาจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ทั้งนี้การที่จะดำเนินการออกรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายนั้นทำได้ยาก  เนื่องจากข้อห้ามของการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 นั้นห้ามรวมตัวหรือชุมนุม ในการดำเนินกิจกรรมที่ไม่สามารถทำได้ จึงต้องขอความร่วมมือจากประชาชนให้ช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายบริเวณบ้านของตนเอง คว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก