ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ส.ปชส.ตรัง ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดตรัง)

วันที่ 27 พ.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(27 พ.ค.) นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดตรัง) ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมมรกต    ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง

          ทั้งนี้ในการประชุมได้นำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานและส่วนราชการที่นำเสนอไว้ในแผนปฎิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (ตรัง) ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่สอดคล้องกับประเด็นการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (ตรัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 การดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ 2563 และการประชาสัมพันธ์มาตรการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดตรัง

          อย่างไรก็ดี ขณะนี้มีการระบาดของโรคโควิด-19 จึงต้องเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ในการป้องกันตนเองและคนในครอบครัว ตลอดจนเรื่องการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐ และมาตรการต่าง ๆ ที่กำหนด เพื่อให้พี่น้องชาวจังหวัดตรังผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตโควิด -19 นี้ไปได้ ซึ่งที่ผ่านมา การประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้มีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารจำนวนมากนอกจากนี้ ที่ประชุมได้เตรียมการจัดทำคำของบประมาณโครงการประชาสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565