ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบรถเข็นนั่ง (wheelchair) สำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุ

วันที่ 29 พ.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(29 พ.ค.) นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วย นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีมอบรถรถเข็นนั่ง (wheelchair) สำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุ ณ บ้านเลขที่ 111/2 หมู่ 1 และบ้านเลขที่ 119 หมู่ 9 ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง

          ทั้งนี้ในการมอบรถเข็นนั่ง (wheelchair) สำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุ จำนวน 2 คัน ดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือด้านการเคลื่อนไหวต่าง ๆ เช่น การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การฟื้นฟูร่างกาย และสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น สำหรับคนพิการที่ขอรับรถเข็นจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง  จำนวน 2 ราย คือ นายเกียรติพงศ์ ลาภประเสริฐอายุ 62 ปี  อยู่บ้านเลขที่ 111/2 หมู่ที่ 1 ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง และ นางน่วม ทองหวาน อายุ 83 ปี อยู่บ้านเลขที่ 119 หมู่ 9 ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง