ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
รองผู้ว่าตรังประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 28 ส.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(28 ส.ค.) นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง

          โดยที่ประชุมแจ้งเรื่องเพื่อทราบคำสั่งจังหวัดตรังที่ 631/2560 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดตรัง ส่วนเรื่องที่ประชุมนำเข้าพิจารณามี 3 ประเด็นคือ แผนการตรวจให้คำแนะนำโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ (แบบ ฆจส.2) จำนวน 6 แห่ง การพิจารณาให้ความเห็นชอบกรณีการเปลี่ยนแปลงแบบแปลานระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการฯ จำนวน 1 ราย ชนิดสัตว์ปีก (ไก่) และการพิจารณาให้ความเห็นชอบกรณีผู้ประกอบการที่ยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาตพร้อมแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ของผู้ประกอบการฯ จำนวน 2 ราย ชนิดสัตว์สุกร