ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
การท่องเที่ยวถ้ำเลเขากอบ กลับมาคึกคัก หลังจากปิดให้บริการการท่องเที่ยวช่วงโควิด – 19

วันที่ 31 ส.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

         ถ้ำเลเขากอบ  อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  ซึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางบกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดตรัง ได้เปิดให้ประชาชน นักท่องเที่ยว สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้แล้ว โดยมีการเปิดการท่องเที่ยวถ้ำเลเขากอบ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบต่อประชาชนและการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวถ้ำเลเขากอบ ก็ได้ปิดการท่องเที่ยวเป็นระยะ 2-3 เดือน ที่ผ่านมา และจากมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาล ทำให้ถ้ำเลเขากอบ เปิดการท่องเที่ยวอีกครั้ง

           ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเขากอบ  อำเภอห้วยยอด ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ได้วางมาตรเข้มในการที่นักท่องเที่ยวจะเข้าไปท่องเที่ยวภายในถ้ำเลเขากอบ โดยต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิทุกคน และสวมใส่หน้ากากอนามัย  การเว้นระยะห่าง  โดยกำหนดให้นักท่องเที่ยวที่จะลงเรือสามารถลงเรือได้ 3-4 คนต่อลำเท่านั้น ห้ามเกินกว่าที่กำหนด และปรับลดค่าเรือจาก 400 บาทต่อลำ เหลือ 300 บาทต่อลำ  การเปิดแหล่งท่องเที่ยวถ้ำเลเขากอบ นั้นทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยตามจังหวัดต่างๆเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมาก  นอกจากจะชมความสวยงามภายในถ้ำต่างๆทีมีหินงอกหินย้อยที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแล้ว ไฮไลท์ ของการมาท่องเที่ยวที่ถ้ำเลเขากอบคือการลอดถ้ำท้องมังกร  ซึ่งนักท่องเที่ยวต้องนอนราบไปกับเรือเท่านั้นถึงจะสามารถออกจากถ้ำได้  และสร้างความหวาดเสียวให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก