ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
พาณิชย์จังหวัดจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร THAI SELECT ประจำปี 2563

วันที่ 31 ส.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(31 ส.ค.) นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร THAI SELECT ประจำปี 2563 จำนวน 8 ราย ณ หอประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

          กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำเนินการคัดเลือกร้านอาหารเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการร้านอาหารไทยในประเทศ ภายใต้ตราสัญลักษณ์ THAI SELECT เพื่อนำไปสู่การขยายโอกาสและสร้างมูลค่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น โดยหลักเกณฑ์การให้คะแนนร้านอาหาร THAI SELECT ประกอบด้วย 6 หมวด ได้แก่ รสชาติอาหาร วัตถุดิบ Food Safety รายการอาหาร การบริการ และการตกแต่งร้านภายนอก/ภายในและบรรยากาศร้าน

          ประเภทตราสัญลักษณ์มี 3 ประเภท คือ 1. THAI SELECT PREMIUM หมายถึง ร้านอาหารที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม ขายอาหารไทยแท้ มีการตกแต่งสวยงามและบริการเป็นเลิศ 2. THAI SELECT UNIQUE หมายถึง ร้านอาหารคุณภาพดีเยี่ยม ขายอาหารไทยต้นตำรับคุณภาพดี และมีเมนูอาหารที่อนุรักษ์อัตลักษณ์ท้องถิ่น 3. THAI SELECT หมายถึง ร้านอาหารคุณภาพเยี่ยม และขายอาหารไทยต้นตำรับคุณภาพดี สำหรับจังหวัดตรังมีร้านอาหารที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ ให้ได้รับตราสัญลักษณ์ THAI SELECT ประจำปี 2563 จำนวน 8 ร้าน จาก 208 ร้านทั่วประเทศ คือ 1.ร้านโรงกาแฟมาเจอนี่ 2.ร้านกัลปังหาซีฟู้ด 3.ร้านเลตรัง 2 4.ร้านเลตรัง รีสอร์ท 5.ร้านครัวลำพู 6.ร้านครัวภูตรัง 7.ร้านบ้านเพลินพฤกษา และ 8 ร้านท่าไคล ซีฟู๊ด