ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
กกท.ตรัง จัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดชิงแชมป์ภาคใต้ ประจำปี 2563

วันที่ 14 ก.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(14 ก.ย.) นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดชิงแชมป์ภาคใต้ ประจำปี 2563 ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาดวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง

          การจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดชิงแชมป์ภาคใต้ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากตรังได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเมืองกีฬา (Sport City) ด้านความเป็นเลิศ โดยกำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์ โดยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตามความต้องการของจังหวัด จังหวัดตรังจึงเลือกจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ประเภททีมชายและประเภททีมหญิง ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การเปิดตัวเมืองกีฬา (Sport City) และเพื่อส่งเสริมกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดสู่ความเป็นเลิศอีกชนิดกีฬาหนึ่ง ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทยสนับสนุนงบประมาณจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด จาก 14 จังหวัดภาคใต้ แยกเป็นประเภททีมชาย 12 ทีม ทีมหญิง 11 ทีม รวม 23 ทีม โดยรางวัลชนะเลิศ (ทีมชายและหญิง) ทีมละ 40,000 บาท พร้อมมอบเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 (ทีมชายและหญิง) ทีมละ 20,000 บาท พร้อมมอบเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 2 (ทีมชายและหญิง) ทีมละ 10,000 บาท พร้อมมอบเกียรติบัตร และรองชนะเลิศอันดับ 3 (ทีมชายและหญิง) ทีมละ 5,000 บาท พร้อมมอบเกียรติบัตร โดยกำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน 2563