ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าฯ ตรัง นำส่วนราชการออกให้บริการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดตรัง ประจำปี 2563

วันที่ 23 ก.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

 (23 ก.ย. 63) ที่โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง หมู่ที่ 8 ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อน "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โดยมีนางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตรัง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง และหัวหน้าส่วนราชการ ออกพื้นที่ให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดตรัง ประจำปี 2563

          นอกจากนี้ ได้จัดพิธีมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจังหวัดตรัง จำนวน 5 ทุน มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง จำนวน 1 ชุด มอบถุงยังชีพแก่เด็กพิการ จำนวน 4 ราย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 96 ชุด

          จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง และคณะ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ และเยี่ยมชมหน่วยบริการตามโครงการฯ และเยี่ยมชมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. พบปะราษฎรที่มาขอรับบริการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาและแบ่งเบาภาระของประชาชนในการไปติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ อันเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประหยัดเวลา

          ต่อจากนั้น ในภาคบ่าย ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังและคณะ ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 4 ราย