ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดตรัง ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อพสกนิกร

วันที่ 24 ก.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

         (24 ก.ย.) ที่โรงพยาบาลตรัง นายไพบูลย์ โอมาก  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดล ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จทิวงคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อวง การแพทย์และสาธารณสุขไทย พร้อมกล่าวถวายราชสดุดี ซึ่งจัดโดยศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ร่วมกับโรงพยาบาลตรัง

          ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของพระองค์ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่เป็นประโยชน์นานัปการให้แก่ประเทศชาติ ทั้ง ด้านสาธารณสุขและการแพทย์ ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านการศึกษา และด้านการทหาร โดยเฉพาะด้านสาธารณสุขและการแพทย์ พระองค์ทรงทำนุบำรุงโรงเรียนราชแพทยาลัยและโรงพยาบาลศิริราชให้ทันสมัย ส่งแพทย์และพยาบาลไปศึกษาต่อต่างประเทศ ตลอดจนทรงเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยในการเจรจากับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ ให้มาช่วยเหลือปรับปรุงการแพทย์ของไทย นับเป็นการวางรากฐานการแพทย์ของไทยให้ทัดเทียมอารยประเทศ จากพระเกียรติคุณและผลงานในด้านการแพทย์และสาธารณสุข พระองค์จึงได้รับการถวายพระสมัญญานามว่า"พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”