ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
กกท.ตรังจัดประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดตรังครั้งที่ 2/2563

วันที่ 25 พ.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

วันนี้ (25 พ.ย.) นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมมรกต ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5

          การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47  "ศรีสะเกษเกมส์” ณ จังหวัดศรีสะเกษ กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 5-15 มิถุนายน 2564 และกำหนดจัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกระดับภาค 4 ณ จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 5-15 กุมภาพันธ์ 2564 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "นครลำดวนเกมส์” ณ จังหวัดศรีสะเกษ กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 7-11 กรกฎาคม 2564 และกำหนดจัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกระดับ ภาค 4 ณ จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2564 ในส่วนการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นเงิน 500,000 บาท โครงการพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นเงิน 5,000,000 บาท โครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นเงิน 460,0100 บาท