ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
รองผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมคณะทำงานฝ่ายรักษาความสะอาด งานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2563

วันที่ 25 พ.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

วันนี้ (25 พ.ย.) นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานฝ่ายรักษาความสะอาด งานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2563 ณ ห้องศรีตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 3

          จังหวัดตรังได้กำหนดจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาด ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 4-15 ธันวาคม 2563 ณ ลานวัฒนธรรม สนามกีฬาทุ่งแจ้ง ถนนตรัง-สิเกา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2563 ซึ่งคณะทำงานชุดดังกล่าวมีหน้าที่ในการวางแผนและจัดชุดปฏิบัติการ จัดเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดบริเวณงาน ก่อนการจัดงาน ระหว่างการจัดงาน และภายหลังการจัดงาน จัดระเบียบและดูแลความเรียบร้อยของสัตว์เลี้ยง เช่น แมว สุนัข วัว เป็นต้น โดยรอบสถานที่จัดงานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาด ประจำปี 2563 ทั้งนี้ได้กำหนดจัดทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning) ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.

          นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า ในการเก็บขยะระหว่างการจัดงานมอบหมายให้เทศบาลนครตรังดำเนินการเก็บขยะระหว่างจัดงานทุกวัน ชั่งน้ำหนักขยะเพื่อทราบปริมาณขยะในแต่ละวัน และรายงานผลการดำเนินการให้หัวหน้าคณะทำงานฯ ทราย กำหนดจุดคัดแยกขยะ 5 จุด ๆ ละ 2 สี (สัฟ้า : ขยะทั่วไป, สีเหลือง : ขยะรีไซเคิล) กำหนดจุดรองรับเศษอาหารไว้ในโซนขายอาหาร ทั้งในส่วนร้านค้าและซุ้มของอำเภอต่าง ๆ ประมาณ 10 จุด ๆ ละ 2 ใบ ทั้งนี้ให้ดำเนินการชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการร้านค้า/ร้านอาหาร โดยประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ ก่อนเริ่มงานในวันแรก แจ้งผู้ประมูลงานเพื่อขอความร่วมมือแจ้งผู้ประกอบการร้านอาหาร และขอความร่วมมือกองอำนวยการเพื่อประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย