ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมเตรียมการรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 25 พ.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(25 พ.ย.) ที่ห้องประชุมพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายไพบูลย์ โอมาก นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ร่วมเป็นประธานในการประชุมเตรียมการรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศาลหลักเมืองพัทลุง ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.00 น. เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่ง ไปยังท่าอากาศยานตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลหลักเมืองพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

          สำหรับการประชุมในวันนี้ ได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประธานกรรมการ/กรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จฯ เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน เพื่อจะติดตามความพร้อมของการเตรียมการรับเสด็จฯ รวมทั้งการเชิญหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรในสังกัด เฝ้าฯ รับเสด็จ อย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้จังหวัดตรัง ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง แจ้งแนวปฏิบัติของประชาชนที่จะร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จและชื่นชมพระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ณ ท่าอากาศยานตรัง ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยดังนี้

1. ให้จอดรถยนต์ส่วนตัว ภายในบริเวณโรงเรียนวิเชียรมาตุ โดยทางจังหวัดจะจัดรถยนต์รับ-ส่ง ไปยังท่าอากาศยานตรัง ซึ่งจะเปิดให้เข้าไปบริเวณสถานที่รับเสด็จตั้งแต่เวลา 13.30 น.  เป็นต้นไป

2. ขอให้นำบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวไปเพื่อแสดงที่จุดตรวจคัดกรอง ณ ท่าอากาศยานตรังด้วย

3. ประชาชนสามารถนำร่มหรือเสื้อกันฝนติดตัวไปได้

4.การแต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย สวมเสื้อสีเหลืองหรือสีอื่น ควรงดเสื้อสีดำ

5.ร่วมกันพัฒนาและทำความสะอาด ถนนหนทางตลอดเส้นทางที่เสด็จผ่าน พร้อมประดับธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย วปร, ธงพระนามาภิไธย สท.ตามหน่วยงาน บ้านเรือน อย่างสมพระเกียรติ