ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
PEA ตรัง เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 25 พ.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(25 พ.ย.) นายสมมาศ พุฒิพงศกร ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง นำผู้บริหาร พนักงาน เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ บริเวณถนนพระรามหก ตั้งแต่สี่แยกหอนาฬิกา ถึงบริเวณถนนเจิมปัญญา (หน้าร้านเพ็ญพานิช วัสดุก่อสร้าง) โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10 และเพื่อรองรับความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมากภายในเขตเทศบาลนครตรัง รวมถึงปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มีความปลอดภัยในระดับสูงต่อประชาชน ซึ่งการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินจะทำให้ภูมิทัศน์ของเทศบาลนครตรัง มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และจะส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังอีกด้วย