ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
นายอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ขอความร่วมมือจากกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ฉีดพ่นสารเคมีไฮโดรเจนเเปอร์ออกไซด์ ฆ่าเชื้อบริเวณถ้ำเลเขากอบ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง

วันที่ 21 ม.ค. 2564 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

           นายสำคัญ   อรทัย  นายอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ขอความร่วมมือจาก พ..เฉลิมพล   เทโหปการ  ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์  ในการตรัง  ฉีดพ่นสารเคมีไฮโดรเจนเเปอร์ออกไซด์ ฆ่าเชื้อบริเวณถ้ำเลเขากอบ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดตรัง อีกทั้งไทม์ไลน์ของชายคนหนึ่งที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้เดินทางมาท่องเที่ยวสถานที่ดังกล่าว เมื่อวันที่ 2 มกราคม ที่ผ่านมา   ซึ่ง พ..เฉลิมพล   เทโหปการ  ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ได้สั่งการให้ ร..นิพล   สุขศรีราช  นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน  นำชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน( ขุนอาสา 411 ) กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 และจิตอาสา ฉีดพ่นสารเคมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ฆ่าเชื้อที่ถ้ำเลเขากอบ อำเภอห้วยยอด

           ทั้งนี้นายนายสำคัญ   อรทัย  นายอำเภอห้วยยอด ได้นำจิตอาสาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากอบ ,อาสาสมัครสาธารณสุข ,เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล มาช่วยกันทำความสะอาดบริเวณสถานที่ท่องเที่ยว ในขณะทหารได้ทำการฉีดพ่นสารเคมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ บริเวณราวจับ  บริเวณร้านค้า เรือที่ใช้รับนักท่องเที่ยว และพ่นภายในถ้ำ  เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19  และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่อเงที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดตรัง