ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
พาณิชย์จังหวัดตรังแจ้งกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข่าว ปี 2563/64 งวดที่ 11

วันที่ 21 ม.ค. 2564 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง แจ้งว่า กระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข่าว ปี 2563/64 งวดที่ 11 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 11-17 มกราคม 2564 ดังนี้

          ข้าวเปลือกหอมมะลิ เกณฑ์กลางตันละ 12,611.19 บาท ชดเชยตันละ 2,388.81 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 33,443.34 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ เกณฑ์กลางตันละ 12,011.66 บาท ชดเชยตันละ 1,988.34 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 31,813.44 บาท ข้าวเปลือกเจ้า เกณฑ์กลางตันละ 9,519.73 บาท ชดเชยตันละ 480.27 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 14,408.10 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี เกณฑ์กลางตันละ 10,883.82 บาท ชดเชยตันละ 116.18 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 2,904.50 บาท และ ข้าวเปลือกเหนียว เกณฑ์กลางตันละ 11,562.86 บาท ชดเชยตันละ 437.14 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 6,994.24 บาท โดยมีเกษตรกรได้รับชดเชยตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรงวดนี้ จำนวน 9,894 ครัวเรือน