ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตรวจตลาดสดเทศบาลนครตรัง ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 22 ม.ค. 2564 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(22 ม.ค.2564) นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นำคณะหัวหน้าส่วนราชการตรวจตลาดเทศบาลนครตรัง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ณ ตลาดสดเทศบาลนครตรัง

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า วันนี้ทางจังหวัดร่วมกับเทศบาลนครตรังและอำเภอเมืองตรัง ได้มาตรวจตราจุดคัดกรองเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนเข้มาจับจ่ายใช้สอยในตลาด ซึ่งทางเทศบาลนครตรังได้ดำเนินการตามมาตรการของจังหวัดในเรื่องของการที่มีจุดคัดกรองที่พี่น้องประชาชนที่จะเข้ามาในตลาด รวมถึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่เข้ามาซื้อของสวมใส่แมส มีจุดคัดกรองเรียบร้อย ซึ่งรวมถึงแม่ค้าในตลาดได้ให้ความร่วมมือรณรงค์ในการใส่แมส แม่ค้าบางรายบอกว่าจะไม่ขายของให้กับคนที่มาซื้อของที่ไม่ใส่แมส บางคนใจดีที่ประชาชนไม่ได้เอาแมสมาหรือลืมก็ให้แมสกับพี่น้องประชาชน อย่างนี้เป็นความร่วมมือของพี่น้องประชาชนคนตรังที่รวมพลังรณรงค์ในเรื่องของโควิด

สำหรับความห่วงใยในสถานการณ์พื้นที่จังหวัดตรังนั้น ตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดตรังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจาก 2 ราย เป็น 5 ราย จังหวัดได้มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคในการที่จะดูสถานการณ์และมีการเพิ่มมาตรการที่เข้มข้นขึ้น ในเรื่องของการเดินทางเข้าออกยังให้เข้าได้แต่จะเข้มงวดจังหวัดที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด และมีการเพิ่มเติมอีก 6 จังหวัด ผู้ที่เดินทางเข้ามาก็ต้องผ่านการซักประวัติ การคัดกรอง ถ้ามีความเสี่ยงสูงก็จะจัดให้ไปอยู่ที่ LQ ถ้ามีความเสี่ยงต่ำก็จะให้ไปอยู่ที่ Home รวมถึงมาตรการที่เพิ่มเติมจากเดิมคือ เราได้สั่งปิดสถานบริการ สถานประกอบการผับ บาร์ คาราโอเกะ ซึ่งเป็นสถานบันเทิงต่าง ๆ เพราะว่ากลัวจะแพร่เชื้อได้ในส่วนนี้จะเริ่มสั่งปิดตั้งแต่วันศุกร์นี้ เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น โดยจะดูข้อมูลสถานประกอบการที่จะสั่งเปิด ซึ่งจะทำการปิดเฉพาะในเขตอำเภอเมืองเพียงแห่งเดียว นโยบายของรัฐบาลให้มองเรื่องสถานการณ์โลกควบคู่กับเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นจะดูข้อมูลในพื้นที่เป็นหลัก ซึ่งจังหวัดก็ให้ความสำคัญในเรื่องของเศรษฐกิจด้วย