ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตรวจการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดตรังผ่านทางท่าอากาศยานตรัง ตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19

วันที่ 22 ม.ค. 2564 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(22 ม.ค.2564) นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายแพทย์บรรเจิด  สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดตรังผ่านทางท่าอากาศยานตรัง ตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ณ ท่าอากาศยานตรัง

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า  จังหวัดตรังได้เพิ่มความเข้มข้นในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19   เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดตรังมากขึ้น โดยขณะนี้มีผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดตรังผ่านทางท่าอากาศยานตรัง เป็นจำนวนมาก ซึ่งในวันนี้มีผู้โดยสารเดินทางเข้ามาจำนวน 146 คน  ปัจจุบันเที่ยวบินลดลง  มีเพียง 1 - 2 เที่ยวบินต่อวัน   และประชาชนผู้โดยสารประมาณ 100-150  คนต่อวันเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามขณะนี้ทางจังหวัดได้มีมาตรการเข้มข้นสำหรับกรณีเดินทางมาโดยผ่านทางท่าอากาศยานตรัง ซึ่งให้ผู้เดินทางลงทะเบียนในแบบ ต.8 รัง หรือผ่านระบบ QR Code Trang healthy passport ตามความเป็นจริง ณ ท่าอากาศยานตรัง และปฎิบัติตามแนวทางที่ทางราชการกำหนด และส่งแบบ ต.8 ตรังให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พร้อมแสดงหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดต้นทางดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น "หมอชนะ” บนสมาร์ทโฟนและแสดงเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) คัดกรองและประเมินความเสี่ยงภายใน 24 ชั่วโมง หากพบว่ามีความเสี่ยงสูง ให้เจ้าหน้าที่นำบุคคลดังกล่าวไปกักตัวในสถานที่กักกันของจังหวัด Local Quarantine จำนวน 14 วัน