ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
จังหวัดตรังเพิ่มมาตรการเข้มในการคัดกรองบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดตรัง

วันที่ 22 ม.ค. 2564 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์ของผู้ติดเชื้อโควิดจากเดิม 2 ราย เพิ่มอีก 3 ราย เป็น 5 ราย จากสถานการณ์ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นก็ได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดของพื้นที่ เพราะว่าการติดเชื้อเพิ่มขึ้นได้มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อเพื่อจะประเมินสถานการณ์ซึ่งได้มีการพูดคุยเพิ่มมาตรการเข้มข้นขึ้น ในช่วงของการที่มีประชาชนเดินทางเข้ามาในจังหวัดตรังในทางอากาศ ที่ท่าอากาศยานตรังได้เพิ่มมาตรการเพิ่มขึ้นโดยได้เพิ่มจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้ามาอีก 6 จังหวัด จากเดิมที่เข้มข้นอยู่แล้ว 5 จังหวัดเป็น 11 จังหวัด ซึ่งเป็น 11 จังหวัดที่บุคคลที่เดินทางเข้ามาที่จังหวัดตรัง มีมาตรการในการทำประวัติคัดกรองและมีการประเมินบุคคลว่าถ้ามีความเสี่ยงสูง เราต้องบังคับให้กักที่ LQ ของเรา ส่วนที่มีความเสี่ยงต่ำอยู่ที่ home รวมถึงช่องทางอื่นที่จะเข้าจังหวัดตรัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์ก็มีจุดตรวจจุดสกัดอยู่ 4 จุด ซึ่งตรงนี้ได้บูรณาการมอบหมายหน่วยกำลังทั้งตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ก็จะสกัดกั้นหมายถึงว่าคัดกรองบุคคลที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตรงนี้ ส่วนในทางรถไฟได้ไปตรวจที่สถานีรถไฟตรัง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนายสถานีรถไฟและการรถไฟแห่งประเทศไทย ในการที่ขอความร่วมมือผู้โดยสารที่เดินทางจากกรุงเทพฯ มาลงที่สถานีรถไฟตรังจะมีการกรอกข้อมูลตั้งแต่ต้นทาง เรียกว่า แบบ ต.8 ก็จะเป็นประวัติของผู้เดินทางพร้อมเลข 13 หลัก เมื่อเดินทางมาลงที่จังหวัดตรังข้อมูลทั้งหมดก็จะส่งให้ทางสถานีรถไฟตรัง ซึ่งสถานีรถไฟตรังก็จะเก็บรวบรวมส่งให้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามบุคคลเหล่านั้นที่เดินทางเข้ามา วันนี้ถัดจากสถานีรถไฟก็ได้มาตรวจที่สถานีขนส่ง ระบบของขนส่งก็เหมือนกัน พี่น้องประชาชนที่เดินทางจากกรุงเทพฯหรือจากทางภาคกลางที่จะลงที่จังหวัดตรัง ก็ต้องกรอกข้อมูลแบบ ต.8 เหมือนกัน พร้อมกับเลข 13 หลัก ซึ่งเมื่อถึงปลายทางที่จังหวัดตรังทางสาธารณสุขก็จะมาขอข้อมูลเลข 13 หลักของพี่น้องประชาชนที่เดินทางจากกรุงเทพฯมาตรัง ก็จะเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ เพราะฉะนั้นในภาพรวมผู้ที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุดเพิ่มเติมอีก 6 จังหวัด รวมเป็น 11 จังหวัดที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดสูงอยู่ เราจะเก็บประวัติคัดกรองเพื่อประเมินความเสี่ยง อย่างที่นำเรียนว่าสถานการณ์ของเรามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นเราต้องเข้มงวดในพื้นที่เพิ่มขึ้น

          ส่วนในเรื่องของการตรวจเชิงรุกของทาง สสจ. ในเรื่องของกลุ่มคนที่เป็นแรงงานต่างด้าว ซึ่งของเราที่เพิ่มมา 2 คน เราได้เรียกประชุมผู้ประกอบการโรงงานไม้ยางพาราทั้งหมด เพื่อได้มาพูดคุยกันซึ่งทราบจากผู้ประกอบการให้ความร่วมมือกับจังหวัดมาก เนื่องจากเขามีการคัดกรองอย่างดี มีการแยกคนกลุ่มแรงงานต่างด้าวไว้ และดูแลเรื่องสวัสดิการมีที่พักให้เรียบร้อย และยืนยันในระบบของ สสจ.ในการคัดกรองคนเข้า ออก ซึ่งในส่วนของการเตรียม ในเรื่องของ LQ ของเราก็ได้มีการพูดคุยคณะกรรมการควบคุมโรคตอนนี้เราเพิ่มและเราคาดการณ์สถานการณ์ว่าเราจะมีผู้ที่จะต้องกักใน LQ เท่าไหร่ตอนนี้เราเพิ่มสถานที่ LQ ไว้ประมาณ 300 ห้อง สำหรับที่เราจะไว้เป็น LQ

          สำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงที่ไม่ได้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดก็ยังถือว่าเป็นพี่น้องประชาชนสามารถเดินทางเข้าออกจังหวัดตรังได้อยู่ แต่ว่าจะผ่านด่านจุดตรวจอาจจะเรียกสอบถามประวัติในการเดินทาง แต่ยังยืนยันว่าทางจังหวัดตรังเราเองเราพิจารณาสถานการณ์ของโลกควบกับสภาวะเศรษฐกิจด้วย เพราะฉะนั้นในเรื่องของเศรษฐกิจที่พี่น้องประชาชนที่จะต้องมีการเคลื่อนย้าย หรือเข้ามาเที่ยว หรือเข้ามากินอาหารในจังหวัดตรังในภาพรวมยังเดินทางได้อยู่