ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมเตรียมการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน “สงกรานต์เป็นสุข ทุกคนปลอดภัย ร่วมใจรักษาวัฒนธรรม” ประจำปี 2556

วันที่ 2 เม.ย. 2556 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์ปี 2556 "สงกรานต์เป็นสุข ทุกคนปลอดภัย ร่วมใจรักษาวัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2556 รวม 7 วัน มีเป้าหมายลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ ให้เหลือน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยให้จังหวัด อำเภอและท้องถิ่นเป็นผู้กำหนดเป้าหมายแต่ละพื้นที่ เน้นพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ การควบคุมแอลกอฮอล์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงที่มีการใช้รถใช้ถนนสูงกว่าปกติ จึงอาจทำให้เกิดปัญหาการจราจรหนาแน่นในเส้นทางสายหลัก จังหวัดตรังตั้งเป้าหมายลดจำนวนครั้งการเกินอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ (Admit) ให้เหลือน้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2555 สำหรับการตั้งจุดตรวจจุดหลัก มีการป้องปราบการฝ่าฝืนหรืกระทำผิด ตามมาตรการ 3 ม. 2 ข. 1 ร. คือ เมาไม่ขับ สวมหมวกนิรภัย มอเตอร์ไซด์ปลอดภัย ใบขับขี่ รัดเข็มขัดนิรภัย ขับรถเร็ว โดยเฉพาะพฤติกรรมเสี่ยงหลัก 3 เรื่อง ได้แก่ ความเร็ว เมาสุรา ไม่สวมหมวกนิรภัย ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของกรณีเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงเน้นมาตรการควบคุมคุณภาพรถโดยสารสาธารณะ โดยเฉพาะมาตรการคนขับรถโดยสารสาธารณะ บังคับใช้กฎหมายกับสถานีที่จำหน่ายสุรานอกเวลาจำหน่ายและจำหน่ายสุราในสถาน ที่ห้ามจำหน่าย ทั้งนี้ให้เน้นหนักตามมาตรการหลัก 6 มาตรการ