ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าฯ ตรัง ขอความร่วมมือภาครัฐและประชาชน ร่วมปฏิบัติการช่วยชาติประหยัดพลังงานตามโครงการ “รวมใจคนไทย สู้วิกฤตไฟฟ้า” สู่เป้าหมายลดใช้พลังงาน 10%

วันที่ 4 เม.ย. 2556 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 5-14 เมษายน 2556 จะมีการซ่อมบำรุงแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติในประเทศเมียนมาร์ ซึ่งเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติที่ประเทศไทยใช้ในการผลิตไฟฟ้าส่วนหนึ่ง ทำให้ส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตไฟฟ้าสำรองของประเทศไทยลดลง และกระทรวงพลังงานก็คาดการณ์ว่า ในช่วงวันศุกร์ที่ 5 เมษายนนี้ จะเป็นวันที่มีอากาศร้อนและอาจทำให้มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในรอบปี กระทรวงพลังงานจึงได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อรองรับสถานการณ์พลังงานดังกล่าว โดยในส่วนของภาคราชการและประชาชนทั่วไป ร่วมปฏิบัติการช่วยชาติประหยัดพลังงานตามโครงการ "รวมใจคนไทย สู้วิกฤตไฟฟ้า” สู่เป้าหมายลดใช้พลังงาน 10% ด้วยนโยบายประหยัดพลังงาน 3 ป. คือ ปิดไฟ ปรับเครื่องปรับอากาศเป็น 26 องศาเซลเซียส และ ปลดปลั๊ก ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป