ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ข้าราชการในจังหวัดตรัง พร้อมใจกันวางพานพุ่มต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดจุฬาโลก องค์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

วันที่ 6 เม.ย. 2556 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นำหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดตรัง ร่วมกระทำพิธีเนื่องในวันจักรี ซึ่งวันที่ 6 เมษายน ของทุกปี เป็นวันที่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นองค์ปฐมกษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรี และตั้งแต่ครองสิริราชสมบัติพระองค์ได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศ ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขตลอดมา ในส่วนของข้าราชการในจังหวัดตรัง ได้ร่วมกันวางพานพุ่มดอกไม้ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่มีต่อพระองค์ท่านและกล่าวถวายคำราชสดุดี อีกทั้งยังซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงตั้งราชวงศ์จักรีและมีพระมหากษัตริย์ที่คอยห่วงใยความเป็นอยู่ของเหล่าพสกนิกรเสมอมา อีกทั้งราชวงศ์ตักรีได้ยืนยาวมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่เปรียบมิได้