ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
จ.ตรัง จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าฯ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 9 เม.ย. 2556 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายไชยยศ ธงไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายสาธร นราวิสุทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน ร่วมรดน้ำขอพร นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2556 สำหรับประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทย ซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณ คู่มากับประเพณีตรุษ จึงมีการเรียกรวมกันว่า ประเพณีตรุษสงกรานต์ หมายถึงประเพณีส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ พิธีสงกรานต์ เป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในสมาชิกในครอบครัว หรือชุมชนบ้านใกล้เรือน ใช้น้ำเป็นตัวแทน ใช้น้ำรดให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื่น มีการขอพรจากผู้ใหญ่ และการรำลึกแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วด้วย ปัจจุบัน สงกรานต์ยังนับเป็นวันครอบครัว ในพิธีเดิมมีการสรงน้ำพระที่นำสิริมงคล เพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุข และปัจจุบันเมื่อสังคมเปลี่ยนไป มีการเคลื่อนย้ายที่อยู่เข้าสู่เมืองใหญ่ และในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ทำให้การจราจรคับคั่ง และมักจะเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง นอกจากนี้ เทศกาลสงกรานต์ ยังถูกใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งต่อคนไทย และต่อนักท่องเที่ยวต่างประเทศ อีกด้วย ดังนั้นการขับรถอย่าได้ประมาท ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวขอบคุณสำหรับทุกท่านที่มาร่วมงาน และขอบคุณในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข เพราะจังหวัดตรัง เป็นเมืองแห่งความสุข พร้อมกันนี้ขอให้ทุกคนได้ร่วมกันประกอบกิจกรรมดี ด้วยการดูแลผู้สูงอายุ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย พร้อมขอให้ประชาชน เดินทางสัญจรไปมาด้วยความปลอดภัย มีความสุขกาย สุขใจทั้งตนเองและครอบครัว