ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดงานหมูย่างเมืองตรังครั้งที่ 24

วันที่ 1 ก.ย. 2556 )
นิพัส เพ็ชร์ลมุล

วันนี้(1 ก.ย.)ที่ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานพิธีเปิดงานเทศกาลหมูย่างครั้งที่ 24 โดยนายสมศักดิ์ ภูรีศรีศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬา ร่วมในพิธีเปิดงานฯ นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวต้อนรับ นางรัศมี ขจรสิริสิน รองประธานหอการค้าจังหวัดรัง ในฐานะประธานการจัดงานฯ กล่าวรายงาน และมี นางอรทัย เอี่ยมตระกูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง, ดร.สุรินทร์ โตทับเที่ยง ประธานกรรมการหอการค้าไทย, นายสลิล โตทับเที่ยง ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ร่วมงานเป็นจำนวนมาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า หมูย่างเมืองตรังสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดตรังมายาวนานด้วยรสชาติที่อร่อยหนังกรอบ เนื้อนุ่มมีสูตรที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดตรังเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วทุกภูมิภาค การจัดงานจึงเป็นการสร้างสีสัน องค์ความรู้ของหมูย่างที่อยู่คู่จังหวัดตรัง ที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดและเป็นเสน่ห์อาหารของเมืองตรัง ที่เป็นเมืองแห่งความสุขที่สามารถก้าวสู่ความยอมรับสู่สากลโลกได้ต่อไป นอกจากนั้นหลังพิธีเปิดได้มีกลุ่มพลังประชาชนหลากหลายอาชีพอาทิ เช่น หอการค้าจังหวัดตรัง, สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดตรัง, ชมรมผู้ประกอบไม้ยางพาราจังหวัดตรัง, มูลนิธิอันดามัน, เครือข่ายปฎิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด, เครือข่ายชุมชนรักษ์บ้านเกิด,เครือข่ายลุ่มน้ำตรัง, ประมงพื้นบ้าน, สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง,ตัวแทนผู้ขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง, และสื่อมวลชน รวม กว่า 500 คน ร่วมกันยื่นหนังสือเรียกร้องให้ นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตรังต่อไป หลังมีคำสั่งให้ย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายจารุพงศ์ฯ ให้ความเห็นว่า ดีใจที่นายธีระยุทธฯเป็นที่รักของประชาชน หนังสือที่ประชาชนชาวตรังยื่น ถือเป็นใบประกาศเกียรติคุณ ในการปฏิบัติ โดยจะนำหนังดังกล่าวเข้าพิจารณาพร้อมรายงานให้ นายกรัฐมนตรีได้รับทราบต่อไป