ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมพลังยืนหนังสือให้กำลัง “ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง”หลังได้รับคำสั่งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย

วันที่ 2 ก.ย. 2556 )
นิพัส เพ็ชร์ลมุล

วันนี้ (2 ก.ย.) ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตรัง สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดตรัง นำโดย นายชะเอม ดำจุติ นายกสมาคมกำนันชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดตรัง พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในจังหวัดตรัง กว่า 800 คน รวมพลังมาให้กำลังใจ นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง หลังจากคำสั่งตาม มติ ครม. เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย โดยมีป้ายผ้าเขียนข้อความ "ขอคืนผู้ว่าฯ ของเรามา” พร้อมยื่นหนังสือไปยังกระทรวงมหาดไทยให้ทบทวนคำสั่งหรือเข้า ครม. เพราะเป็นมติ ครม. ซึ่งมีนายไชยยศ ธงไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ออกมารับหนังสือแทน เนื่องจากนายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เดินทางไปราชการที่กรุงเทพมหานคร นายชะเอม ดำจุติ กล่าวว่า สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดตรัง ได้เห็นผลงานของนายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ว่าเป็นผู้สร้าง "ตรัง เมืองแห่งความสุข” และท่านก็เข้าใจในวิถีชีวิตของประชาชนชาวตรังเป้นอย่างดี ท่านมีความตั้งใจที่จะทำให้จังหวัดตรังได้รับการพัฒนาในแบบของชาวตรัง ไม่ได้ไปแข่งขันกับจังหวัดอื่น ๆ โดยเอาสิ่งที่ตรังมี สิ่งที่ตรังเป็น มาประยุกต์ใช้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วน ให้ขับเคลื่อนไปตามศักยภาพที่มีอยู่เท่านั้น จนจังหวัดตรัง เป็นจังหวัดที่มีความสุขสูงสุดของประเทศในปัจจุบัน จึงขอให้นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล คงเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง อีกต่อไป เพราะในระยะเวลา 2 ปี จังหวัดตรังมีการเปลี่ยนผู้ว่าฯ ไปแล้วถึง 5 คน