ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะผู้บริหาร ธ.ก.ส. และชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันทำพิธีเปิดสะพานปากคลองลำขัน เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน

วันที่ 3 ก.ย. 2556 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่สะพานปากคลองลำขัน หมู่ที่ 5 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการธนาคาร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วย นายวิรัติ ศักดิ์จิรพาพงษ์ กรรมการ ธ.ก.ส. นายธนรัชต์ วิเชียรรัตน์ กรรมการ ธ.ก.ส. นายทวีป ตันพิพัฒนกุล กรรมการ ธ.ก.ส. นายประเดิมชัย จันทน์เสนะ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่าง นายภาณุมาศ ตั้นซู่ ผู้อำนวยการ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง และคณะผู้บริหาร ธ.ก.ส.จังหวัดตรัง ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดสะพานปากคลองลำขัน โดยสืบเนื่องจากทาง อบต.ลิพัง ได้รับทราบความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งมีความลำบากในการเดินทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และการสัญจรไปมาระหว่างพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจากในอดีตสะพานที่ใช้เป็นสะพานไม้ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม และเกรงว่าชาวบ้านที่ใช้ข้ามลำคลองอาจจะเกิดความเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สิน ดังนั้นจึงได้ทำการของบประมาณสนับสนุนจาก เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อทำการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3,250,000 บาท เพื่อเป็นการพัฒนาและอำนวยความสะดวกให้ชาวบ้านในพื้นที่ที่ใช้สัญจรไปมา
ทั้งนี้ทางด้าน นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการธนาคาร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ในปัจจุบันโครงการพัฒนาเครือข่ายคมนาคมเชื่อมโยงในประเทศไทย กำลังดำเนินไปอย่างคืบหน้า ซึ่งทางรัฐบาลกำลังดำเนินการแก้ไขความไม่สะดวกในการเดินทางสัญจรของประชาชน และยานพาหนะ รวมทั้งการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชนในภาคเกษตรกรรมให้ได้รับความ สะดวก ปลอดภัยยิ่งขึ้น ดังนั้นสะพานแห่งนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงสะพานที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของตำบลลิพังเท่านั้น แต่จะเป็นสะพานเชื่อมโยงสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพ และเป็นสะพานแห่งโอกาสที่จะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของชาวตำบลลิพังอย่างยั่งยืนต่อไป