ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
แขวงการทางตรังแจ้งปิดเส้นทางการจราจร จากเหตุการณ์ชุมนุมและประท้วงของเกษตรกรชาวสวนยางและสวนปาล์ม

วันที่ 4 ก.ย. 2556 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายสันติ วงศ์ยงศิลป์ ผู้อำนวยการแขวงการทางตรัง แจ้งว่า เมื่อวันที่ 3-4 ก.ย. เกิดเหตุการณ์มีการชุมนุมและประท้วงของเกษตรกรชาวสวนยางและสวนปาล์ม จำนวน 3-400 คน ในพื้นที่ความรับผิดชอบของแขวงการทางตรัง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนนาวง-ห้วยยอด ที่ กม.1075+265 ทำให้การจราจรไม่สามารถผ่านได้ ทั้งนี้จึงขอแจ้งให้ทราบว่า ได้ทำการปิดการจราจร ตั้งแต่เวลา 17.410 น. เพื่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง แขวงการทางได้ติดตั้งป้ายแนะนำทางเลี่ยงดังนี้ เดินทางจากอำเภอทุ่งสง มาจังหวัดตรัง สามารถใช้ได้ 2 เส้นทาง คือ ใช้ทางหลวงหมายเลข 403 เลี้ยวซ้ายใช้ทางหลวงหมายเลข 4269 (อ.รัษฎา-ห้วยยอด) มาบรรจบทางหลวงหมายเลข 4 เดินทางมาจังหวัดตรัง หรือใช้ทางหลวงหมายเลข 403 เลี้ยวซ้ายใช้ทางหลวง อบต. (ทางหลวงชนบทเดิม) ตรงข้ามป้อมยามทางหลวงหมายเลข 4 (บ้านหนองยูง) เดินทางมาจังหวัดตรัง เส้นเดินทางจากจังหวัดกระบี่ มาจังหวัดตรัง สามารถใช้ได้ 2 เส้นทาง คือ ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (นาวง) เลี้ยวขวาที่ทางหลวงหมายเลข 4159 เข้าบ้านเขาวิเศษ มาจังหวัดตรัง หรือใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (ร.ร.เขากอบ) กลับรถเลี้ยวซ้ายใช้ทางหลวง อบต. (ทางหลวงชนบทเดิม) และใช้ทางหลวงหมายเลข 403 เดินทางมาจังหวัดตรัง เดินทางจากจังหวัดกระบี่ไปอำเภอทุ่งสง สามารถใช้ได้ 2 เส้นทาง คือ ใช้ทางหลวงหมายเลข 4236 เลี้ยวขวาใช้ทางหลวงชนบท หมายเลข 3031 (บ.บางดี) เลี้ยวซ้ายใช้ทางหลวงหมายเลข 403 (หนองช้างแล่น) เดินทางไปอำเภอทุ่งสง หรือใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (ร.ร.เขากอบ) เลี้ยวซ้ายใช้ทางหลวง อบต.เลี้ยวซ้าย ใช้ทางหลวงหมายเลข 403 เดินทางไปอำเภอทุ่งสง