ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ตรังดำเนินการคัดเลือกผู้นำสตรีรุ่นใหม่ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี “SMART LADY THAILAND ผู้หญิงสวย...ด้วยความคิด”

วันที่ 5 ก.ย. 2556 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายสาธร นราวิสุทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ กำหนดดำเนินโครงการคัดเลือกผู้นำสตรีรุ่นใหม่ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี "SMART LADY THAILAND ผู้หญิงสวย...ด้วยความคิด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ และบทบาทผู้นำสตรีรุ่นใหม่ ให้เป็นพลังสร้างสรรค์พัฒนาประเทศไทย และเพื่อส่งเสริมบทบาทผู้นำสตรีในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 กันยายน 2556 จึงขอเชิญชวนสุภาพสตรีในเขตพื้นที่จังหวัดตรังทุกท่าน ที่มีอายุตั้งแต่ 18-35 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ www.smartlady-thailand.com หรือ www.womenfund.in.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน โทร.0-7521-8267 ในวันเวลาราชการ