ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ตรังมอบเงินตอบแทนคุณงามความดีนักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัด

วันที่ 10 ก.ย. 2556 )
นิพัส เพ็ชร์ลมุล

วันนี้(10 ก.ย.)ที่โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมืองตรัง นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานมอบเงินตอบแทนคุณงามความดีให้กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่ทำชื่อเสียงในด้านกีฬาให้กับจังหวัดตรัง พร้อมกล่าวขอบคุณนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้สนับสนุน ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน ที่ให้การสนับสนุนทั้งที่เป็นตัวเงิน สถานที่ กำลังใจ รวมทั้งการการประชาสัมพันธ์จนทำให้จังหวัดตรังมีชื่อเสียงด้านกีฬาในอันดับต้นของประเทศ นายพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง กล่าวว่า จังหวัดตรังร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง สมาคมกีฬาจังหวัดตรัง จัดพิธีมอบเงินตอบแทนคุณงามความดีให้กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดตรัง ในปี 2555-2556 จนได้รับเหรียญรางวัล จากการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น 1) การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41 "เชียงใหม่เกมส์” 2) การแข่งขนกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 31 "เวียงพิงค์เกมส์” 3) การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 "เมืองแพร่เกมส์” 4) การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 "มหาสารคามเกมส์” 5) การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์มาเชียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 4 ที่ เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้ และ 6) การแข่งขัน PTT Thailand Open 2013 ครั้งที่ 2 ที่กรุงเทพมหานคร รวมเงินตอบแทนคุณงามความดีนักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่สร้างชื่อเสียง ทั้งสิ้นกว่า 7 แสนบาท