ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
นายกเทศมนตรีนครตรัง จัดแถลงข่าวสื่อมวลชน แจงเชิญ “ธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล” อดีตผู้ว่าฯ ตรัง นั่งที่ปรึกษา

วันที่ 1 ต.ค. 2556 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่สำนักงานเทศบาลนครตรัง อ.เมือง จ.ตรัง นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง เปิดแถลงข่าวเรียนเชิญ นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ที่ประกาศลาออกจากราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ด้วยเหตุผลของการไม่ยอมรับตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย มาเป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครตรัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 นี้ นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง กล่าวว่า ตนในฐานะนายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง การลาออกจากราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของท่านแม้ว่าท่านจะไม่ไม่ได้รับราชการ แต่ท่านยังสามารถทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม ประเทศชาติได้มาก โดยเฉพาะจังหวัดตรังท่านได้สร้างคุณูปการไว้มากมาย จนเป็นที่รักของประชาชนทั้งจังหวัด ความสามารถของท่านทำประโยชน์ และสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดตรังมหาศาล ทั้งนี้ เทศบาลนครตรัง จึงได้เรียนเชิญท่านมาเป็นที่ปรึกษา โดยทางเทศบาลได้มีหนังสือแต่งตั้งซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ท่านจะเข้าเข้ามาช่วยขับเคลื่อนให้เทศบาลนครตรังเจริญก้าวหน้าต่อไป ทางด้าน นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล กล่าวว่า ตนตอบเป็นที่ปรึกษาให้กับนายกเทศมนตรีนครตรัง สิ่งแรกที่จะเข้ามาให้คำปรึกษาการทำเทศบาลนครตรังให้เป็นท้องถิ่นน่าอยู่ ไปพร้อม ๆ กับการให้คำแนะนำการบริหารภายในเทศบาลให้ขับเคลื่อนไปอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการบริหารนโยบายให้เกิดประสบผลสำเร็จ ประกาศสำคัญจะสร้างบรรยากาศให้การปฎิบัติงานของบุคคลากรให้มีความสุข