ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
คณะกรรมการศาลเจ้า ปุ่น เถ้า กง จังหวัดตรัง ร้องทุกข์ หลังเกิดปัญหาเจ้าของที่ดินปิดเส้นทางเดินเข้าสู่ศาลเจ้า และการเจรจาไม่เป็นผล

วันที่ 26 ก.พ. 2557 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(26ก.พ.57) ที่ศาลเจ้าปุ่นเถ้ากง วังตอ อ.เมืองตรัง นายมานิต วงษ์สุรีย์รัตน์ ประธานกรรมการศาลเจ้าปุ่น เถ้า กง เขตเทศบาลนครตรัง ถนนวังตอเลียบทางรถไฟ พร้อมด้วยประชาชนในเขตวังตอ ได้เข้าร้องกับผู้สื่อข่าวกรณีทางเข้าศาลเจ้าที่ถูกเจ้าของที่ดินเดิมปิดทาง เข้า ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวเริ่มขึ้นเมื่อเจ้าของที่ดินได้ทำการก่อสร้างปิดเส้น ทางเดินเข้าสู่ศาลเจ้า โดยนายมานิตย์ กล่าวว่า ศาลเจ้าปุ่น เถ้า กง นั้นถือเป็นศาลเจ้าแห่งแรกในจังหวัดตรัง ที่มีอายุในการจัดตั้งเป็นเวลา 143 ปี โดยได้ทำการขึ้นทะเบียนกับกรมการปกครอง ตั้งแต่ปี 2478 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 78 ปี และในสมัยนั้น เจ้าของที่ดินเดิมในเว้นที่ส่วนหนึ่งกว้างประมาณ 10 เมตร ไว้ให้เป็นทางเดินเข้าสู่ศาลเจ้า ด้วยการก่อกำแพงกั้นอาณาเขต ระหว่างศาลเจ้ากับเจ้าของที่ดินเดิม ซึ่งที่ผ่านมา ทั้งนี้พื้นที่อีกด้านของศาลเจ้าติดกับคลองน้ำเจ็ด และ ที่ดินป่ารกชันของกรมเจ้าท่า และเมื่อทำการขออนุญาตไปยังกรมเจ้าท่าแล้ว ทางกรมเจ้าท่าก็ไม่อนุญาตเช่นกัน ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการเจรจาพูดคุยเพื่อขอความเห็นใจกับเจ้าของที่ดิน ปัจจุบันถือเป็นทายาท รุ่นที่ 3 ซึ่งเจ้าของที่ดินอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของโฉนดที่ดินที่ถืออยู่ และที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีคำตอบที่ชัดเจน โดยล่าสุดทางคณะกรรมการศาลเจ้าได้ประสานงานไปยังอำเภอเมืองตรัง ในฐานะผู้ดูแลตามกรมการปกครอง เพื่อจะมอบหมายในการดำเนินการตามกฎหมาย โดยในช่วงนี้ได้ขอร้องให้เจ้าของที่ดินเดิม ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวก่อน เพื่อจะได้ร่วมกันหาทางออกต่อไป