ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ธ.ก.สตรัง ร่วมกับศาลจังหวัดตรัง จัดโครงการไกล่เกลี่ยประสานใจ ห่วงใยเกษตรกรเพื่อไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องศาล

วันที่ 27 ก.พ. 2557 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่ศาลจังหวัดตรัง นางวันเพ็ญ กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการ ไกล่เกลี่ยประสานใจ ห่วงใยเกษตรกร ซึ่งจัดขึ้นเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร ระหว่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมกับศาลจังหวัดตรัง ทั้งนี้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร มาจากการประสบภัยพิบัติต่าง ๆ และภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ทำให้เกษตรกรลูกหนี้ของธนาคารจำนวนมาก ไม่มีรายได้เพียงพอที่จะชำระหนี้ ซึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไขก็จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย ดัง นั้นทาง ธ.ก.ส.ตรัง ร่วมกับศาลจังหวัดตรัง จึงร่วมกันได้จัดโครงการดังกล่าว โดยนำกระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดีมาใช้ในการระงับข้อพิพาท และสนับสนุนให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมทางเลือก เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา ระหว่างเกษตรกรและธนาคาร และนอกจากได้ร่วมกันแก้ปัญหาหนี้สิ้นแล้วยังเป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนา คุณภาพชีวิตแก่เกษตรกร และลดปริมาณคดีที่จะเข้าสู่ศาลอีกด้วย