ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ปศุสัตว์จังหวัดตรัง เตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้จัดเตรียมอาหารสัตว์ โดยเฉพาะหญ้า ที่ใช้เลี้ยงสัตว์ ซึ่งทางปศุสัตว์ได้จัดเตรียมหญ้าแห้ง จำนวน 50 ตัน หญ้าสด 300ไร่ และเวชภัณฑ์ยารักษาโรค ในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร

วันที่ 27 ก.พ. 2557 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายธวัช อุดมคณารัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดตรัง กล่าวว่าในช่วงนี้เข้าสู่ช่วงหน้าแล้ง จึงขอเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้จัดเตรียมหญ้าที่ใช้เลี้ยงสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นหญ้าแห้งหรือหญ้าหมัก เกษตรกรควรจัดเตรียมเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อป้องกันการขาดแคลนอาหารสัตว์ ถ้าหากเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนอาหารสัตว์ให้แจ้งมาที่สำนักงานปศุสัตว์ เนื่องจากทางปศุสัตว์ได้ประสานงานร่วมกับสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง จัดเตรียมหญ้าแห้งไว้คอยช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 60 ตันและหญ้าสด จำนวน 300ไร่ คาดว่าจะเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ถ้าหากไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จะแจ้งไปยังสำนักงานปศุสัตว์ เขต 9 จังหวัดสงขลา ซึ่งได้จัดเตรียมหญ้าแห้งไว้คอยช่วยเหลือเกษตรหรผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน สำหรับสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้อาจจะรุนแรงมากกง่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลากว่า 2 เดือนแล้ว ทั้งนี้เพื่อความไม่ประมาทจึงเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับความเดือดร้อน หากเกษตรกรเดือดร้อน ต้องการความช่วยเหลือ จอให้แจ้งที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือที่สำรักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังได้วันและเวลาราชการ