ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว 1ตำบล ในอำเภอ ปะเหลียน จังหวัดตรัง ทั้งนี้เป็นผลมาจากการเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา

วันที่ 27 ก.พ. 2557 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายอำนวย จันทรัฐ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง เปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดตรังในขณะนี้ว่าทางสำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว 1ตำบล คือตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน ประชาชนเดือดร้อน 9 หมู่บ้าน ทั้งนี้เป็นผลมาจากการเกิดฝนทิ้งช่วงตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา ทำให้แหล่งน้ำทางธรรมชาติแห้งขอด ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานของทางราช ทั้งนี้ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง ได้ประกาศให้พื้นที่ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วและพร้อมประสานงานร่วมกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นนำรถบรรทุกน้ำอุปโภคบริโภคออกช่วยเหลือประชาชนที่กำลัง ได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ และขอให้ทุกอำเภอเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชน เนื่องจากคาดว่าในปีนี้สถานการณ์ภัยแล้งจะมีความรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา