ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง ประกาศเขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้งแล้ว จำนวน 8 อำเภอ

วันที่ 3 มี.ค. 2557 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายอำนวย จันทรัฐ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง ได้กล่าวสรุปถึงสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดตรังในขณะนี้ว่า ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังได้ประกาศเขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบ ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้งปี 2557 ตั้งเเต่วันที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2557 แล้ว จำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอปะเหลียน อำเภอห้วยยอด อำเภอเมืองตรัง อำเภอวังวิเศษ อำเภอหาดสำราญ อำเภอสิเกา อำเภอกันตัง อำเภอย่านตาขาว ประชาชนได้รับผลกระทบจำนวน 11,833 ครัวเรือน 50,172 คน ทั้งนี้เป็นผลมาจากการเกิดฝนทิ้งช่วงตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา ทำให้แหล่งน้ำทางธรรมชาติแห้งขอด ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคต้องการความช่วยเหลือจาก หน่วยงานของทางราช ทั้งนี้ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง ได้ประกาศให้พื้นที่ทั้ง 8 อำเภอดังกล่าว ประกาศเขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้งแล้ว และพร้อมประสานงานร่วมกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นนำรถบรรทุกน้ำอุปโภคบริโภคออกช่วยเหลือประชาชนที่กำลัง ได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ และขอให้ทุกอำเภอเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชน เนื่องจากคาดว่าในปีนี้สถานการณ์ภัยแล้งจะมีความรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา