ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
จ.ตรัง เปิดรับสมัคร สว.วันแรก ไปจนถึงวันที่ 8 มีนาคม มีผู้สมัคร 4 คน

วันที่ 4 มี.ค. 2557 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

วันนี้ (4 มี.ค.) เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมบุญลาภ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง ( กศน.ตรัง) อ.เมือง จ.ตรัง ซึ่งเป็นสถานที่เปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตรัง กำหนดมีขึ้นในระหว่างวันที่ 4 – 8 มีนาคม โดยในวันนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการจัดเตรียมทั้งสถานที่พร้อมอุปกรณ์ไว้อย่างเรียบร้อย โดยมี นาสุรพล วิชัยดิษฐ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง นายเสน่ห์ รักรงค์ อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง พร้อมเจ้าหน้าที่ ดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครอย่างใกล้ชิด โดยมีผู้สมัครเดินทางมาลงทะเบียนก่อนเวลา 08.30 น. จำนวน 4 คน ประกอบด้วย นายดำรงค์ สินไชย นายสมศักดิ์ โล่สถาพรพิพิธ, นายเนติวิทย์ ขาวดี และ นายแพทย์ชวลา สัมพันธรัตน์ ต่อมา นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย พล.ต.ต.จีรวัฒน์ อุดมสุด ผบก.ภ.จว.ตรัง, พ.ต.อ.ประสิทธิ์ จันทร์สว่างรอง ผบภ.ภ.จว.ตรัง เดินทางมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ กกต.ตรัง ที่ปฎิบัติงานรับสมัคร และบรรดาผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตรัง ในช่วงเช้ามีจำนวน 4 คน ในส่วนของการรักษาความปลอดภัยและดูแลให้การรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนั้น พล.ต.ต.จีรวัฒน์ อุดมสุด ประสานให้ พ.ต.อ.ชัยรัตน์ กาญจนเนตร ผกก.สภ.เมืองตรัง นำชุดกำลังตำรวจกว่า 20 นาย มาดูแลและอำนวยความสะดวก และในเวลา 08.30น. นายเสน่ห์ รักรงค์ ผอ.กกต.ตรัง ให้ผู้สมัครจับหมายเลข โดยเบื้องต้นผู้สมัครทั้ง 4 คน ซึ่งเดินทางมาก่อนเวลา จึงจัดสลากเพื่อก่อนหลัง ว่าใครจะเป็นคนจับหมายเลขเป็นคนแรก ปรากฎว่า นายดำรงค์ สินไชย จับได้เบอร์ 2 นายสมศักดิ์ โล่สถาพรพิพิธ ได้เบอร์ 1 นายนเนติวิทย์ ขาวดี ได้เบอร์ 3 และ นายแพทย์ชวลา สัมพันธ์รัตน์ ได้เบอร์ 4 ขณะที่ นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า บรรยากาศการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตรัง ในวันแรกเป็นไปอย่างเรียบร้อย ทั้งผู้สมัครและกองเชียร์มีความสดชื่น การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตรังในครั้งนี้จึงไม่น่าจะมีปัญหา ตนจึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกคนดีเป็นผู้แทนของจังหวัดตรัง โดยทาง กกต.จัดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่ 23 มีนาคม 2557 และเลือกตั้งในวันที่ 30 มีนาคม 2557 ทั้งนี้ ผู้สมัคร สว.ตรัง ทั้ง 4 คน มี อดีตสว.ตรัง 2 คน คือ นายสมศักดิ์ โล่สถาพรพิพิธ, กับ นายแพทย์ ชวลา สัมพันธรัตน์ และอดีตข้าราชการ อีก 2 คน คือ นายเนติวิทย์ ขาวดีกับ นายดำรงค์ สินไชย นอกจากนี้ ยังมีความเคลื่อนไหวของผู้ที่จะเดินทางมาลงสมัครอีก 2 คน คือ นายสมนึก บัวทอง และ นายพิมล ณ นคร สำหรับคุณสมบัติของผู้จะสมัครรับเลือกตั้ง สว. ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่น้อยกว่า 40 ปี การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีชื่อในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่ลงสมัครติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเป็นผู้ที่เกิดในจังหวัด