ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
จ.ตรัง จัดงานสมโภชและพิธีลาซัง ที่บ้านหนองแสง หมู่ที่ 10 ตำบลนาพละ อำเภอเมือง

วันที่ 4 มี.ค. 2557 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

วันนี้ (4 มี.ค.) เวลา 11.00 น. นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานสมโภชข้าวและพิธีลาซัง ครั้งที่ 5 ปีระจำปีเพาะปลูก 2556/2557 และมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันการประกวดจัดหมรับข้าว การประกวดแต่งตัวเหมือนหุ่นไล่กา การแข่งขันฝัดข้าว การแข่งขันนวดข้าว การแข่งขันเดินพรก การแข่งขันชักกะเย่อ และมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ที่บ้านหนองแสง หมู่ที่ 10 ตำบลนาพละ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
นายนันธวัช เจริญวรรณ นายอำเภอเมืองตรัง กล่าวว่า ตำบลนาพละ มีพื้นที่ทำนาประมาณ 2,000 ไร่ เป็นเกษตรกรทำนาของตำบลนาพละและตำบลใกล้เคียง ประมาณ 300 ครัวเรือน ในฤดูกาลทำนาปี 2556/57 ที่ผ่านมา พื้นที่ทำนาได้รับความเสียหายจากอุทกภัย และส่วนหนึ่งได้รับผลผลิตไม่เต็มที่ ทางคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนาพละ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรกลุ่มทำนา ได้ร่วมประชุมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาพละ ลงความเห็นว่าในปีการผลิต 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพละได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่น่า จำนวน 2,000 ไร่ โดยการหว่านเมล็ดปอเทือง เพื่อทำปุ๋ยพืชสดสำหรับในฤดูกาลเพาะปลูกถึง 2557/58 ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีในการทำนาให้อนุชนรุ่นหลังไว้ศึกษาเรียนรู้ต่อไป และเพื่อเสริมสร้างความรัก สามัคคี และเป็นขวัญกำลังใจแก่พี่น้องเกษตรกรของตำบลนาพละและเกษตรกรทั่วไป ตลอดจนเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าวในฤดูกาลผลิตต่อไป