ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
เทศบาลนครตรังจัดเทศกาลแข่งขันว่าวไทย ประจำปี 2557

วันที่ 5 มี.ค. 2557 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง เปิดเผยว่า เทศบาลนครตรังได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของประชาชนมาโดยตลอด จึงได้จัดเทศกาลแข่งขันว่าวไทย ประจำปี 2557 ขึ้น เนื่องจากว่าวเป็นกีฬาพื้นเมืองที่อยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน เป็นกีฬาที่มีความเพลิดเพลิน เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย ทุกสาขาทุกอาชีพ โดยใช้เล่นกันในยามว่างเมื่อเสร็จจากฤดูเก็บเกี่ยว ตามปกติฤดูเล่นว่าวจะมีขึ้นระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน ซึ่งจะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือ ลมตะเภา พัดมาจากอ่าวไทย ปัจจุบันการเล่นว่าวได้รับความนิยมในระดับนานาชาติ และทางราชการก็ได้ให้ความสนใจสนับสนุนมากขึ้น ทั้งนี้เทศบาลนครตรังได้จัดเทศกาลแข่งขันว่าวไทยขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก-เยาวชนและประชาชนได้พัฒนาทักษะการเล่นว่าว ฟื้นฟูและอนุรักษ์การเล่นว่าว ซึ่งเป็นกีฬาพื้นเมืองของไทย สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และผ่อนคลายความเครียด อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังอีกทางหนึ่ง สำหรับการแข่งขันกำหนดให้มีการแข่งขันในประเภทว่าวชนิดบินสูง โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ในวันที่ 15 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ สนามฟุตบอล สนามกีฬาทุ่งแจ้ง ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2557 ณ สนามฟุตบอล สนามกีฬาทุ่งแจ้ง.