ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งครบ 10 อำเภอ 50 ตำบล 2 เทศบาล 362 หมู่บ้าน 35,508 ครัวเรือน 108,747 คน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำรถบรรทุกน้ำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วกว่า 4 ล้าน 6 แสนลิตร

วันที่ 24 มี.ค. 2557 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้ประกาศให้พื้นที่ทั้ง 10 อำเภอของจังหวัดตรังเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้งปี2557) ทั้งนี้ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง ได้รายงานถึงสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ประสบภัยแล้งครบ 10อำเภอ 50 ตำบล 2 เทศบาล 362 หมู่บ้าน 35,508 ครัวเรือน 108,747 คน คือ อำเภอปะเหลียน ประชาชนเดือดร้อน 4ตำบล 27 หมู่บ้านมีพื้นที่ประสบภัย จำนวน 1,955 ครัวเรือน 7,860 คน อำเภอห้วยยอด มีพื้นที่ประสบภัยแล้ง 8 ตำบล 1 เทศบาล 39 หมู่บ้าน ประชาชน 1,180 ครัวเรือน 5,192คน อำเภอเมืองตรัง มีพื้นที่ประสบภัย จำนวน 8 ตำบล 51 หมู่บ้าน ประชาชนเดือดร้อน 4,737 ครัวเรือน 16,241 คน อำเภอวังวิเศษ มีพื้นที่ประสบภัย จำนวน 4 ตำบล 47 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 1,316 ครัวเรือน 12,657 คน อำเภอหาดสำราญ มีพื้นที่ประสบภัย จำนวน 3 ตำบล 22 หมู่บ้าน 1,488 ครัวเรือน 5,583 คน อำเภอสิเกา มีพื้นที่ประสบภัยแล้ง จำนวน 4 ตำบล 27 หมู่บ้าน 5,638 ครัวเรือน 15,948 คน อำเภอกันตัง พื้นที่ประสบภัย จำนวน 8ตำบล 49 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับเดือดร้อน 4,965 ครัวเรือน 19,208 คน อำเภอย่านตาขาว ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 6 ตำบล 1 เทศบาล 56 หมู่บ้าน 21,032 คน อำเภอรัษฎา ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 4 ตำบล 35 หมู่บ้าน 4,158 คน อำเภอนาโยง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 1 ตำบล 9 หมู่บ้าน 210 ครัวเรือน 868 คน ทั้งนี้เป็นผลมาจากการเกิดฝนทิ้งช่วงตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา ทำให้แหล่งน้ำทางธรรมชาติแห้งขอด ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานของทางราชการ ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยทหารจากกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ นำรถบรรทุกน้ำอุปโภคบริโภคออกช่วยเหลือประชาชนที่กำลังได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้แล้วกว่า 4 ล้าน 6 แสนลิตร และคาดว่าในปีนี้สถานการณ์ภัยแล้งจะมีความรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา