ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
จากการชุมนุมประท้วงขับไล่รัฐบาล ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยภาพรวมของจังหวัดตรัง และทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวลดลง ประกอบกับพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำ ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำถึงสองไตรมาส

วันที่ 25 มี.ค. 2557 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายสลิล โตทับเที่ยง ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง กล่าวถึงเศรษฐกิจโดยภาพรวมของจังหวัดตรัง ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการชุมนุมขับไล่รัฐบาลที่มีการชุมนุมติดต่อกันหลายเดือน ทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเริ่มไม่มั่นใจ และเปลี่ยนไปเที่ยวที่อื่นหรือเดินทางมาท่องเที่ยวลดลง จึงมีผลทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวลดลง นอกจากนี้การที่พืชผลทางการเกษตรที่มีราคาลดต่ำลง ทำให้เกษตรกรมีรายได้ลดลง จึงทำให้เกษตรกรมีกำลังซื้อสินค้าน้อยลง จึงทำให้พ่อ แม่ค้าสินค้าได้น้อยลง จึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยตรง ทั้งนี้เศรษฐกิจโดยภาพรวมของจังหวัดตรังในปี 2557 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 มีการลดลง และเศรษฐกิจของจังหวัดตรังจะลดลงในไตรมาสที่ 1และไตรมาสที่ 2 คาดว่าในไตรมาสที่ 3 เศรษฐกิจของจังหวัดตรังจะขยับตัวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับราคาพืชผลทางการเกษตรและสถานการณ์ทางการเมือง