ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง รณรงค์ให้ความรู้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์ตรัง เพื่อช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชนและผู้ปกครองอกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เนื่องจากการใช้สิทธิ์ที่ผ่านมามีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์น้อย

วันที่ 25 มี.ค. 2557 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์ตรัง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง ได้ให้ความรู้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์ตรัง เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 100 คน ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การนำไปบอกกล่าวให้กับประชาชนและผู้ปกครอง ให้ออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่จะมีการลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ 30 มีนาคม ที่จะถึง ทั้งนี้จังหวัดตรัง มีผู้ลงสมัครรับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 8 คน มาจากหลายหลายสาขาอาชีพ และมีผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกว่า 4 แสน 7 หมื่นคน ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรังจะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้ได้ตามเป้าหมาย คือ 80 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมามีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งกันน้อยมากทั้งที่ได้มาแสดงความจำนงที่จะใช้สิทธิ์ล่วงหน้าก็ตาม แต่ก็มาใช้สิทธิ์ไม่ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้นจึงต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบว่ามีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคมที่จะถึงนี้