ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
อบจ.ตรัง จัดโครงการอบรมให้ความรู้ครูตำรวจ D.A.R.E ป้องกันยาเสพติดในระดับมัธยมศึกษา

วันที่ 25 มี.ค. 2557 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่ห้องธนาลาภ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิทยากรตำรวจ D.A.R.E ระดับมัธยมศึกษา ปีงบประมาณ 2557 โดยมีพล.ต.ต.จีรวัฒน์ อุดมสุด ผบก.ภ.จว.ตรัง กล่าวรายงาน การจัดการอบรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง อบจ.ตรังกับตำรวจภูธร จ.ตรัง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูแกนนำป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน (ครูตำรวจ D.A.R.E ) ระดับประถมศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งถือเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทย ที่จัดให้มีโครงการอบรมให้ความรู้ครูตำรวจ D.A.R.E ในระดับประถมศึกษาเพื่อสอนในระดับมัธยมศึกษาได้ เนื่องจากปัจจุบัน จ.ตรังมีครูตำรวจ D.A.R.E ระดับมัธยมศึกษา เพียง 5 คนเท่านั้น ส่วนที่เหลือเป็นครูตำรวจ D.A.R.E ระดับ ประถมศึกษา หากจะดำเนินการสอนในระดับมัธยมศึกษา จำเป็นต้องอบรมให้ความรู้เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กและเยาวชน ในระดับชั้นต่างๆซึ่งการฝึกในครั้งนี้จะช่วยให้สามารถขยายกลุ่มเป้าหมายในการจัดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน โดยการอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 63 คน ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการตำรวจใน จ.ตรัง และมีข้าราชการตำรวจจาก จ.เชียงใหม่ จ.พัทลุง สนใจเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 28 มีนาคม 2557 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทีมวิทยากรต้นแบบมาดำเนินการฝึกอบรม จำนวน 12 ท่าน จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด,กองบัญชาการตำรวจนครบาล,กองบัญชาการตำรวจสันติบาล,โรงเรียนนายร้อยตำรวจ,หน่วยเฉพาะกิจตระเวนชายแดนที่ 44 ,กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว,ตำรวจภูธร จ.ปทุมธานี และสำนักงานจเรตำรวจ