ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557

วันที่ 26 มี.ค. 2557 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่ห้องประชุมพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมตัวแทนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการป้องกัน และลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2557 ที่จะถึงนี้ให้เหลือน้อยที่สุด โดยใช้หัวข้อการรณรงค์คือ ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ จัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดตรัง ใน 7 วันระวังอันตรายวันที่ 11-17 เมษายน 2557 และรณรงค์ลดการเกิดอุบัติเหตุให้ได้ร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุพบว่าส่วนใหญ่อุบัติเหตุ เกิดจากยานพาหนะ พฤติกรรมผู้ขับขี่และสิ่งแวดล้อม จึงให้มีการบูรณาการการทำงานจากภาคส่วนต่าง ๆ และประสานการทำงานระหว่างกัน ให้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแก้ไข ปรับปรุงจุดเสี่ยงต่าง ๆ พร้อมทั้งตั้งจุดตรวจหลัก ตามอำเภอต่าง ๆ ซึ่งจากในปี 2556 ที่ผ่านมา มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จำนวน 55 ครั้ง บาดเจ็บ 56 ราย เสียชีวิต 3 ราย ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงาน ให้เน้นมาตรการหลัก 3 ข้อ คือ ควบคุมการดื่มสุราขณะขับรถ ทั้งห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรถขณะขับขี่ หรือโดยสารอยู่ในรถหรือบนรถ ,ควบคุมความเร็วของรถ และควบคุมการบังคมใช้กฎจราจร มาตรการ 3 ม. 2 ข. 1ร. ที่สำคัญคือห้ามผู้มึนเมาขับรถออกจากหมู่บ้าน ให้ใช้มาตรการทางกฎหมาย ทั้งด่านตรวจจับผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัด