ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ธ.ก.ส.ตรัง แจงความก้าวหน้าโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557

วันที่ 26 มี.ค. 2557 )

นายภาณุมาศ ตั้นซู่ ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดตรัง กล่าวถึงความ ก้าวหน้าโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 ตามนโยบายของรัฐบาล ว่า ขณะนี้รัฐบาลได้ดำเนินการจัดทำโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 โดยอนุมัติให้การช่วยเหลือค่าปัจจัยทางการเกษตรแก่เกษตรกรชาวสวนยางไร่ละ 2,520 บาท ไม่เกิน 25 ไร่นั้น ทาง ธ.ก.ส.ได้จ่ายให้เกษตรกรไปเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 จำนวน 2,288 แปลง เป็นเงิน 39,679,290 บาท รอจ่ายอีกจำนวน 8,758 แปลง เป็นเงิน 113,936,643 บาท จ่ายสะสม จำนวน 45,842 แปลง เป็นเงิน 765,243,589 บาท แต่อย่างไรก็ตาม เกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ยังไม่ได้รับเงินชดเชย ทาง ธ.ก.ส.ตรัง แจ้งว่า ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ถ้าแล้วเสร็จก็จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีได้ทันที